Dyskusja w biurze

Międzynarodowe strategie zakupów

Pozyskiwanie, weryfikacja i implementacja zaawansowanych rozwiązań reklamowych to podstawa działania METRO Advertising. Od blisko 25 lat negocjujemy warunki kontraktów dla naszych klientów na całym świecie, analizując procesy planowania kampanii, produkcji i dystrybucji materiałów reklamowych, weryfikując dostawców, technologie i koszty, rekomendując najkorzystniejsze rozwiązania. Naszymi partnerami biznesowymi są zarówno międzynarodowe koncerny, jak i lokalnie działające firmy.

Czytaj więcej

Spotkanie zespołu w sali konferencyjnej

Druk i papier

Zarządzamy procesem produkcji materiałów reklamowych naszych klientów na każdym jego etapie, z wykorzystaniem systemowych rozwiązań, pozwalających na zintegrowanie usług fotograficznych, prepressu i druku. Kluczowym elementem procesu jest również zakup i terminowa dostawa papieru, którego jakość i trwałość jest stale monitorowana.

Czytaj więcej

Spotkanie w biurze

Planowanie i zakup mediów

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji kampanii reklamowych dla branży handlowej wykorzystujemy w skutecznym planowaniu media mixu oraz zakupie mediów. Przeprowadzane przez nas analizy i rekomendacje pozwalają na efektywne zarządzanie budżetem reklamowym naszych klientów.

Czytaj więcej

Prezentacja z mapami

Dystrybucja i Geomarketing

Jesteśmy specjalistami w dystrybucji do skrzynek pocztowych materiałów reklamowych takich jak: broszury, gazetki reklamowe, katalogi, ulotki oraz direct mailing. W oparciu o nasze narzędzia geomarketingowe przeprowadzamy różnorodne analizy, aby precyzyjnie wyznaczać i optymalizować obszary dystrybucji.

Czytaj więcej