Kontakt

Zarząd

w Niemczech / Polsce

Media i Dystrybucja

w Niemczech / Polsce

Papier

w Niemczech / Polsce

Produkcja Materiałów Drukowanych

w Niemczech / Polsce

w China

Organizacja

w Niemczech / Polsce

 

 

 

Zarząd

Clemens G. Hadtstein
Izabela Krüger-Pawlowska

Prokurent

Ewa Piechna-Pietrzyk

 

Dane Spółki

KRS: 0000051169
NIP: 521-30-46-595
Regon: 016151703
Kapitał zakładowy: 104 000PLN 
 

Konto Bankowe

mBank S A
68 1140 1010 0000 2533 0400 1001
 

Adres

Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
Telefon: +48 22 500 1450
Telefax: +48 22 500 1451
 

Podejscie

METRO ADVERTISING
Krakowska 61
02-183 Warszawa

Z Dworca Centralnego w Warszawie

Z Dworca Centralnego dojechać można tramwajem (przystanek - DW.CENTRALNY 08) numer 7 lub 9 w kierunku P+R Al.Krakowska do przystanku końcowego P+R 01 Al.Krakowska. Następnie z przystanku autobusowego P+R Al.Krakowska należy przesiąść się na autobus numer: 124, 177, 706, 707, 715, 728, 733, 807 jadący do przystanku SZYSZKOWA 02. Uwaga: przystanek na żądanie.
Siedziba METRO znajduje się ok. 200 m w linii prostej od przystanku autobusowego.
Całkowity czas podróży wynosi około 40-45min.

 

Z Lotniska Chopina w Warszawie

Pociągiem - SKM (S2 lub S3) dojechać można do przystanku WARSZAWA RAKOWIEC. Z przystanku SKM należy przejść na przystanek tramwajowy PKP RAKOWIEC 04 - tramwaj 7, 9 lub 15 w kierunku P+R Al.Krakowska do przystanku końcowego P+R 01 Al.Krakowska.  Następnie z przystanku autobusowego P+R Al.Krakowska należy przesiąść się na autobus numer 124, 177, 706, 707, 715, 728, 733, 807 jadący do przystanku SZYSZKOWA 02. Uwaga: przystanek na żądanie.
Siedziba METRO znajduje się ok. 200 m w linii prostej od przystanku autobusowego.
Całkowity czas podróży wynosi około 40 min.

Autobusem - z przystanku LOTNISKO CHOPINA-PRZYLOTY 02 należy jechać autobusem numer 188 lub 175 do przystanku 17 STYCZNIA 02, a następnie przesiąść sie na autobus numer 154 lub 317 do przystanku końcowego P+R 01 Al.Krakowska. Stąd autobusem 124, 177, 706, 707, 715, 728, 733, 807 do przystanku SZYSZKOWA 02. Uwaga: przystanek na żądanie.
Siedziba METRO znajduje się ok. 200 m w linii prostej od przystanku autobusowego.
Całkowity czas podróży wynosi około 30 min.

Szczegółowe informacje na temat aktualnych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Warszawie znajdą się pod linkiem:
http://warszawa.jakdojade.pl/?locale=pl#tabId=0&

 

From Warsaw Cenral Railway Station

From the main station take tram (tram stop - DW.CENTRALNY 08) number 7 or 9 in the direction P+R 01 Al.Krakowska until reaching the final stop P+R 01 Al.Krakowska. Then from the bus stop P+R Al.Krakowska take the bus number 124, 177, 706, 707, 715, 728, 733, 807 to the stop SZYSZKOWA 02. Please note: stop on request.
The METRO Headquarter is located approx. 200m in a straight line from the bus stop.
Total travel time is about 40-45min

 

From Warsaw Chopin Airport

By train SKM (S2 or S3) go until the stop WARSZAWA RAKOWIEC. From SKM stop go to the tram stop PKP RAKOWIEC 04 and take the tram number 7, 9 or 15 in the direction P+R 01 Al.Krakowska until reaching the final stop P+R 01 Al.Krakowska. Then from the bus stop P+R Al.Krakowska take the bus number 124, 177, 706, 707, 715, 728, 733, 807 to the stop SZYSZKOWA 02. Please note: stop on request.
The METRO Headquarter is located approx. 200m in a straight line from the bus stop.
Total travel time is about 40 min

By bus - from the stop LOTNISKO CHOPINA-PRZYLOTY 02 take the bus number 188 or 175 until 17 STYCZNIA 02. Then change to the bus number 154 or 317 until reaching the final stop P+R 01 Al.Krakowska. Then from the bus stop P+R Al.Krakowska take the bus number 124, 177, 706, 707, 715, 728, 733, 807 to the stop SZYSZKOWA 02. Please note: stop on request.
The METRO Headquarter is located approx. 200m in a straight line from the bus stop.
Total travel time is about 30 min

Detailed information on current timetables of public transport in Warsaw you will find under the link:
http://warszawa.jakdojade.pl/?locale=en#tabId=0&