Aby sprostać wymaganiom naszych Klientów, oferujemy zróżnicowany zakres usług na poszczególnych etapach procesu, począwszy od doradztwa,  planowania i kontroli, aż do zarządzania operacyjnego i fakturowania.

Corocznie produkujemy 144 miliardy zadrukowanych stron reklamowych w formacie A4 na 200 000 t. papieru, dostarczanego przez centralny dział zakupu METRO ADVERTISING.

Część tej produkcji przechodzi przez proces obróbki graficznej w systemach METRO ADVERTISING, a następnie skierowana jest do dystrybucji adresowej bądź bezadresowej zaplanowanej i zarządzanej przez Dział Mediów, odpowiedzialny również za inne formy reklamy, począwszy od reklamy zewnętrznej poprzez gazety, radio, TV i mediów online.

Oprócz produkcji tradycyjnych materiałów reklamowych wspieramy naszych Klientów w realizacji reklamy personalizowanej, zarówno w małych jak i dużych nakładach.

Historia METRO ADVERTISING

METRO ADVERTISING powstała z założonej w 1986 roku spółki Zentra Werbegesellschaft mbH Köln, która zajmowała się produkcją i dystrybucją wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych.

W 1987 roku zmieniono nazwę firmy na Werbehaus Gesellschaft für Werbung mbH z siedzibą w Kolonii. Ten "dom reklamowy" należący do Kaufhof Holding, obsługiwał przede wszystkim swojego głównego klienta Kaufhof Warenhaus AG. Spółka oferowała  pełny zakres usług reklamowych tradycyjnej agencji "full service" - począwszy od kreacji, aż do kontroli działań operacyjnych.

Po powołaniu spółki METRO AG, powstałej z połączenia METRO Casch & Carry, Asko Deutsche Kaufhaus AG i Kaufhof Holding AG, spółka Werbehaus przeszła proces restrukturyzacji, aby stać się wewnętrznym koordynatorem w zakresie pre-press, druku , papieru i zakupu mediów. W roku 1999 siedziba firmy została przeniesiona z Kolonii do centrali koncernu w Düsseldorfie. Spółka Werbehaus zmieniła nazwę na METRO Werbegesellschaft mbH, która w 2002 roku została z kolei przemianowana na MGA METRO GROUP Advertising GmbH. W ramach procesu internacjonalizacji w 1998 roku utworzono pierwszą spółkę córkę – METRO Reklama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w 2002 roku została przekształcona w MGA METRO GROUP Advertsing Polska.

Zarówno kiedyś jak i dzisiaj MGA potrafi połączyć zindywidualizowaną kompleksową obsługę klienta z najwyższym poziomem usług marketingowych i reklamowych.