Compliance & Co. w METRO ADVERTISING

Dla METRO ADVERTISING zgodność z przepisami to nie tylko hasło, ale także ważna część naszej codziennej pracy. Prowadzimy działalność z zachowaniem najwyższych standardów i przepisów prawa - zarówno pod względem biznesowym, jak i szeroko pojmowanymi wzorcami Compliance.

Dla nas nie ma kompromisów, zwłaszcza jeśli chodzi o zgodność z przepisami. Uwzględnienie uczciwości we wszystkich aspektach nie jest tylko jednym z wielu dążeń, ale podstawowym wymogiem trwałego sukcesu naszej firmy.

Dlatego też powołany został wewnętrzny Compliance Officer METRO ADVERTISING sp. z o.o. do którego można zwracać się w wszystkich kwestiach z tym związanych:

bozena.przewlocka@metro-advertising.pl

Whistleblower channel

Istnieje również gorąca linia dla osób zgłaszających nieprawidłowości we wszystkich spółkach serwisowych METRO AG. Ten kanał informowania o nieprawidłowościach umożliwia zgłaszanie nielegalnych lub nieetycznych działań, jeśli inne kanały komunikacji okazały się mniej skuteczne lub niewłaściwe. W przypadku zgłoszeń dotyczących rzekomych podejrzanych przypadków, kanał informowania o nieprawidłowościach w METRO AG jest następujący: simplyright@metro.de

Pracownicy MA mogą wybrać kontakt ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi lub odpowiednim specjalistą ds. Compliance. Zgłoszenia naruszeń można dokonać osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, a nawet listownie do lokalnego biura sprawozdawczego firmy. Jeśli osoby zgłaszające nieprawidłowości nie czują się komfortowo, zgłaszając je lokalnie, mogą złożyć (anonimowe) zgłoszenie za pośrednictwem systemu raportowania zgodności w całej Grupie. Dostęp do Systemu zgłoszeń można uzyskać zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie poprzez poniższy link: Whistleblower system

Dalsze informacje na temat tematów związanych z przestrzeganiem przepisów przez METRO AG można również znaleźć pod następującym linkiem: metroag.de/en/about-us/compliance