Zrównoważony rozwój

Standardy społeczne i ekologiczne są podstawą odpowiedzialnych działań i traktujemy je nie tylko jako wartość dodaną z punktu widzenia naszych klientów, lecz jako absolutną konieczność. Przywiązujemy wagę do energii ze źródeł odnawialnych, papieru pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki leśnej oraz redukcji emisji CO2.

Dostarczamy wiele różnych rodzajów papieru dla 28 krajów i zapewniamy naszym klientom szczegółowe informacje niezbędne do procesu raportowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym celu rejestrujemy wszystkie parametry istotne dla środowiska np. certyfikaty dostawców papieru jak również udziały i pochodzenie użytych surowców.