Prywatność

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi usługami. Dla nas dane to podstawa doskonałej obsługi. Jednak naszym najważniejszym atutem jest zaufanie naszych klientów. Ochrona danych klientów i używanie ich tylko w sposób, w jaki oczekują tego nasi klienci, jest naszym priorytetem numer jeden. Poniższa informacja o ochronie prywatności ma zatem na celu poinformowanie Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i Twoich prawach w tym przetwarzaniu zgodnie z Europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 

1. Informacje ogólne

1.1 Odpowiedzialny za działanie tej strony internetowej jest METRO AG, Metro-Straße 1, 40235 Duesseldorf, Niemcy (zwane dalej "METRO", "my" lub "nas"). METRO przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych.

1.2 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i ochrony danych, możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: METRO AG, Inspektor Ochrony Danych, Metro-Straße 1, 40235 Duesseldorf, Niemcy, e-mail: datenschutz@metro.de.

1.3 Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z udostępnianiem naszej strony internetowej. Dane osobowe to indywidualne dane dotyczące Twojej sytuacji osobistej lub faktycznej. Twoje dane osobowe, które zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy, przetwarzamy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

2. Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie osobom trzecim

2.1 Niektóre dane osobowe są gromadzone automatycznie za pośrednictwem Twojego urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.), gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Rejestrowany jest adres IP aktualnie używany przez Twoje urządzenie, data i godzina, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Twojego urządzenia oraz strony, do których uzyskałeś dostęp. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji naszej oferty, a także ulepszania naszej strony internetowej. Wszelkie inne analizy, z wyjątkiem celów statystycznych, zawsze w formie anonimowej, przeprowadzane są wyłącznie w zakresie niniejszej polityki prywatności. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowi prawnie uzasadniony interes METRO.

2.2 Jeśli skontaktujesz się z nami (na przykład poprzez zapytanie pod adresem datenschutz@metro.de), zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe, które nam udostępniłeś i które są niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

2.3 Możesz zarejestrować się w naszym serwisie informacyjnym za pomocą oddzielnego formularza. Po wypełnieniu przez Ciebie odpowiedniego formularza rejestracyjnego i przesłaniu nam w ten sposób podanych w nim danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie Twoich danych w wybranych przez Ciebie celach, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Przesyłanie naszych informacji odbywa się wyłącznie za Twoją zgodą i opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji w dowolnym momencie za pośrednictwem odpowiedniego linku na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości.

2.4 W celu umożliwienia procedur przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z usługodawców jako podmiotów przetwarzających dane w rozumieniu art. 28 RODO, na przykład usługodawcy w zakresie wysyłania e-maili, konserwacji i innych usług. Są to zarówno usługodawcy zewnętrzni, jak i usługodawcy w ramach METRO z siedzibą w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i poza nimi. Poprzez ustalenia umowne zapewniamy, że ci usługodawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO w celu zagwarantowania wysokiego poziomu prywatności, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju o innym poziomie ochrony danych, dla którego nie ma decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony istnieje Komisja UE. Nie następuje dalsze przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich środków bezpieczeństwa w przypadku międzynarodowego przesyłania danych lub ich kopię, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: datenschutz@metro.de.

 

3. Ciasteczka

3.1 Używamy tak zwanych plików cookie, aby nasze usługi były atrakcyjne dla odwiedzających i aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu pliku cookie i indywidualnie decydować, czy chcesz je zaakceptować; możesz również odrzucić pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je odrzucić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Akceptując nasz „baner plików cookie”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych za pomocą plików cookie. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i innych możliwych narzędziach śledzenia sieci oraz dostępnych w tym zakresie możliwościach, odwiedź stronę: http://youronlinechoices.eu/ (dla użytkowników z Unii Europejskiej). W poniższej sekcji przyjrzymy się bliżej konkretnym plikom cookie.

3.2 Na tej stronie korzystamy z Siteimprove Analytics, usługi analizy internetowej Siteimprove GmbH, Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin, Niemcy. Używamy Siteimprove Anlaytics do analizowania korzystania ze strony przez użytkowników w celu monitorowania funkcjonalności naszych stron internetowych (np. dostępności naszych tekstów, funkcjonalności linków itp.) oraz zapewnienia naszym odwiedzającym jak najbardziej przyjemnych i użytecznych doświadczeń. Na przykład tymczasowo gromadzone są Państwa anonimowy adres IP, przeglądarka i system operacyjny, odwiedzany adres URL, tytuł strony, długość pobytu i inne dane statystyczne, które są wykorzystywane wyłącznie do kontroli jakości. Ich ocena pomaga nam stale ulepszać nasze usługi dla Ciebie. Dane zbierane i przetwarzane przez Siteimprove od europejskich klientów są przechowywane w UE. Dedykowane centra danych znajdują się w Niemczech i Danii.

3.3. Współpracujemy również z następującymi zewnętrznymi dostawcami usług, którzy sami używają plików cookie, ale nie otrzymują od nas żadnych danych osobowych:

 • Pingdom Monitoring – monitoruje funkcje techniczne i dostępność naszej strony internetowej.
 • Taleo – portal pracy, w którym publikujemy nasze oferty pracy, do którego można również uzyskać dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • EQS – wyświetlanie symbolu giełdowego i mini wykresu na naszej stronie internetowej w dziale Relacje Inwestorskie. 
 • Instancje SOLR (wewnętrzne usługi wyszukiwania) – potężna technologia wyszukiwania pełnotekstowego na naszej stronie internetowej.

 

4. Dostarczenie danych osobowych i okresy przechowywania

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś prawnie zobowiązany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się nie udostępniać nam swoich danych osobowych, nie ma to dla Ciebie żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tego, że nie możesz korzystać z naszych usług. Dane osobowe, które udostępniasz nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, w jakim były przetwarzane lub do momentu, gdy powiesz nam, abyśmy usunęli Twoje dane. Umożliwiamy Ci wgląd, modyfikację i usuwanie przechowywanych u nas danych w ramach bezpiecznej procedury, postępując zgodnie z referencjami, które otrzymujesz od nas we wszelkiej korespondencji. Odmienne okresy przechowywania mogą jednak wynikać z uzasadnionego interesu METRO (np. w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych i zapobiegania nadużyciom). Dane osobowe, które musimy przechowywać z powodu prawnych lub umownych obowiązków przechowywania, zostaną zablokowane.

 

5. Media społecznościowe

Nasza strona internetowa zawiera proste linki do następujących sieci społecznościowych:

 • Facebook (prowadzony przez: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)
 • Twitter (prowadzony przez: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • XING (prowadzony przez: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany)
 • LinkedIn (prowadzony przez: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
 • Youtube (prowadzony przez: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

W takich przypadkach przekazanie danych do wspomnianych operatorów mediów społecznościowych ma miejsce tylko po kliknięciu odpowiedniej ikony (np. „f” Facebooka lub symbolu ptaka Twittera). Jeśli klikniesz jedną z tych ikon, w wyskakującym okienku otworzy się strona odpowiedniego operatora mediów społecznościowych. Tam możesz publikować informacje o naszych produktach zgodnie z regulaminem operatora mediów społecznościowych.

Ponadto w niektórych witrynach oferowanych przez nas bezpłatnie wyświetlane są treści zewnętrznych dostawców YouTube lub Twitter. Nie przekazujemy danych osobowych tym stronom trzecim w celu wyświetlenia treści. YouTube i Twitter mają własne zasady dotyczące plików cookie i prywatności, których nie kontrolujemy. Prosimy o zapoznanie się z danymi gromadzonymi przez dostawców zewnętrznych od odpowiedniego dostawcy.

 

6. Twoje prawa

W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO

 • do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz kopii tych danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania niedokładnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia Twoich danych osobowych, a jeśli zostały one podane do wiadomości publicznej, METRO poinformuje innych administratorów o żądaniu usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych, aby Twoje dane osobowe zostały Ci przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony METRO (art. 20 RODO),
 • wycofania udzielonej zgody; cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO) oraz
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO).

Możesz w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych METRO (datenschutz@metro.de). Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych jest niezgodne z RODO (art. 77 RODO).

 

METRO AG
Corporate Communications

Last amended: Oct 2021

 

Cookies - Information and Settings