Łatwość planowania kampanii cross-mediowych

Świat ‘online’ i ‘offline’ stale się przenikają. Państwa klienci równocześnie korzystają z różnych kanałów komunikacji i mediów, powinniśmy wobec tego zaoferować im wartość dodaną, której oczekują. Zapewnimy dotarcie Państwa przekazu reklamowego w odpowiednim czasie i kanale komunikacji.

Oczekują Państwo efektywnych kampanii? Nasi eksperci ds. planowania mediów doradzą przy wyborze odpowiednich kanałów komunikacji, biorąc pod uwagę cele Państwa kampanii, produkty i grupy docelowe.

 

Zintegrowane rozwiązania – większa świadomość marki

Spójna idea stanowi serce skutecznego planowania kampanii. Czy to w punktach sprzedaży, na smartfonie czy w tradycyjnych mediach – należy zapewnić spójny obraz marki we wszystkich kanałach komunikacji! Wykreujemy zintegrowane działania, dzięki którym osiągniemy ten cel!

Gwarancja sukcesu

Strategiczne planowanie zapewni ciągłość Państwa komunikacji z grupą docelową.  Wielokanałowy dialog jest niezbędny w optymalnym zarządzaniu poszczególnymi etapami kampanii oraz realizacji celów – zarówno w budowaniu lojalności wobec marki, jak i we wzroście sprzedaży.

Osoba do kontaktu w METRO ADVERTISING

w Niemczech / Polsce