Prowadzimy działalność w 28 krajach świata i w związku z tym jesteśmy obarczeni szczególną odpowiedzialnością. Podejmowane przez nas dziś decyzje, będą miały znaczący wpływ na warunki życia przyszłych pokoleń. Będąc przedsiębiorstwem z branży reklamowej o ogromnym zapotrzebowaniu na papier, jesteśmy zobowiązani do ochrony światowych zasobów leśnych oraz przestrzegania środków ochrony klimatu. Nasza firma została już w 2008 roku certyfikowana analogicznie do standardów FSC Forest Stewardship Council.

Wysokie wymagania – od surowca do transportu

Nasze wytyczne są jasno określone: gwarantujemy, że dostarczony przez nas papier pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Zapewniamy to już od 20 lat. Mamy znaczący udział  w propagowaniu i rozwoju gatunków papieru o dużej zawartości surowca z odzysku, które w dalszym ciągu preferujemy przy produkcji naszych materiałów reklamowych.

Używane klasy papierów ze świeżych włókien, pochodzą z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych i posiadają certyfikaty FSC i PEFC. Stosując  papier niskogramaturowy, dbamy o ciągłą redukcję jego objętości, a zoptymalizowana logistyka przyczynia się do dalszego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ramach transparencji naszych działań - niezależni audytorzy obsługują i kontrolują zainicjowane przez nas działania.

Mniej znaczy więcej

Zrównoważony rozwój rozpoczyna się w już w chwili opracowania koncepcji produktu reklamowego: wspólnie z przemysłem papierniczym pracujemy nad działaniami, mającymi na celu obniżenie gramatury; z drukarniami – nad minimalizacją zużyć papieru oraz optymalizacją procesu produkcji, który musi przebiegać bez zakłóceń również w przypadku ekstremalnie cienkiego papieru. Innowacyjne procesy i nowe technologie umożliwiają pogodzenie ze sobą aspektów ochrony środowiska i ciągłości produkcji z gwarancją  wysokiej jakości

Osoba do kontaktu w METRO ADVERTISING

w Niemczech / Polsce