Usługi

Świadczymy usługi w zakresie produkcji i dystrybucji drukowanych materiałów reklamowych. Ponadto wspieramy naszych klientów w zakresie planowania i realizacji kampanii w mediach offline i online.

Międzynarodowe strategie zakupów

Międzynarodowe strategie zakupów

Pozyskiwanie, weryfikacja i implementacja zaawansowanych rozwiązań reklamowych to podstawa działania METRO Advertising. Od blisko 25 lat negocjujemy warunki kontraktów dla naszych klientów na całym świecie, analizując procesy planowania kampanii, produkcji i dystrybucji materiałów reklamowych, weryfikując dostawców, technologie i koszty, rekomendując najkorzystniejsze rozwiązania. Naszymi partnerami biznesowymi są zarówno międzynarodowe koncerny, jak i lokalnie działające firmy.

Zarządzanie procesem druku i papierem

Druk i papier

Zarządzamy procesem produkcji materiałów reklamowych naszych klientów na każdym jego etapie, z wykorzystaniem systemowych rozwiązań, pozwalających na zintegrowanie usług fotograficznych, prepressu i druku. Kluczowym elementem procesu jest również zakup i terminowa dostawa papieru, którego jakość i trwałość jest stale monitorowana.

Planowanie i zakup mediów

Planowanie i zakup mediów

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji kampanii reklamowych dla branży handlowej wykorzystujemy w skutecznym planowaniu media mixu oraz zakupie mediów. Przeprowadzane przez nas analizy i rekomendacje pozwalają na efektywne zarządzanie budżetem reklamowym naszych klientów.