Zarządzanie procesem druku i papierem

W zależności od rodzaju i specyfiki drukowanego produktu, rekomendujemy najbardziej efektywną kosztowo technikę druku (rotograwiura, druk offsetowy, druk cyfrowy itd.) oraz planujemy proces produkcji w sposób pozwalający uzyskać najlepsze rezultaty.

Rekomendujemy i zapewniamy odpowiedni do każdej produkcji oraz spełniający normy środowiskowe rodzaj papieru, który dostarczamy do drukarni „just in time”. Nadzorujemy proces produkcji i kontrolujemy cały jego przebieg, aż do terminowego dostarczenia gotowych materiałów reklamowych.

Jesteśmy ekspertami w kompleksowej organizacji i zarządzaniu procesami produkcyjnymi materiałów reklamowych, takich jak:

 • Gazetki reklamowe, broszury
 • Katalogi, ulotki
 • Mailingi
 • Plakaty, billboardy
 • Materiały POS
 • itd.
A selection of print products

System wsparcia procesu druku

Jak najlepiej integrować wszystkie elementy procesu? W skutecznej komunikacji dla branży handlowej kluczowe są systemowe rozwiązania technologiczne. Modułowe systemy produkcji pozwalają wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces współpracować na jednej wspólnej platformie. To jest nasz know-how!

Nasze usługi:

 • Doradztwo i optymalizacja istniejących procesów
 • Standaryzacja systemu workflow
 • Skrócenie czasu produkcji poprzez automatyzację
 • Zarządzanie zasobami i bazą zdjęć

Skontaktuj się z nami!

Foto

Na stałe współpracujemy ze studiami fotograficznymi, które posiadają doświadczenie w realizacji sesji reklamowych oraz odpowiednie warunki i profesjonalne zaplecze techniczne, aby zapewnić doskonałą ekspozycję produktów w materiałach reklamowych. Dzięki wielu wykwalifikowanym fotografom, z którymi pracujemy, zapewniamy realizację wszystkich wymagań i idei kreatywnych naszych klientów.Nasze usługi:

 • Produkcja zdjęć wysokiej jakości
 • Zarządzanie bazą zdjęć
 • Profesjonalna obróbka zdjęć i zarządzanie prawami autorskimi
 • Nadzór nad jakością
 • Logistyka produktów do sesji

Skontaktuj się z nami!

Prepress

Niezależnie od tego czy produkcja materiałów reklamowych jest zautomatyzowana czy konwencjonalna – prepress jest jednym z kluczowych etapów procesu i jedną z naszych głównych kompetencji. Oferujemy naszym Klientom indywidualne koncepcje organizacji pracy i przepływu informacji (systemy workflow), które spełniają wszystkie wymagania nowoczesnych procesów drukowania.

Nasze usługi:

 • Wsparcie i doradztwo w trakcie całego procesu przygotowania do druku: zdjęcia, edycja obrazu, colour management, layout, przygotowanie plików do druku, zarządzanie danymi
 • Uniwersalne projekty, możliwe do wykorzystania w różnych mediach

Skontaktuj się z nami!

Papier

Profesjonalne doradztwo w zakresie jakości i rodzaju papieru

Reklama drukowana pozytywnie wpływa na sprzedaż. Wiemy, że wybór odpowiedniego podłoża druku ma ogromny wpływ na reakcję odbiorców - oferty premium wymagają innej jakości papieru niż np. ulotki reklamowe. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie!

Nasze usługi:

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie jakości i rodzaju papieru
 • Optymalizacja ilości i cen papieru
 • Planowanie, zakup i logistyka dostaw
 • Zarządzania jakością i kontrola zużyć
 • Usługi administracyjne - zarządzanie zapasami papieru

Skontaktuj się z nami!

Druk

Reklama drukowana powinna być przekonująca i angażować u odbiorcy różne zmysły. Analizując potrzeby Klienta – grupę docelową, budżet i pożądany efekt, proponujemy drukowane materiały reklamowe, które wyróżniają się wśród konkurencji.

Nasze usługi:

 • Profesjonalne doradztwo w zakresie druku
 • Organizacja i nadzór nad procesem produkcyjnym
 • Zarządzanie jakością Realizacja wersji regionalnych i personalizacja materiałów
 • Usługi dodatkowe np. lettershop/ konfekcjonowanie

Skontaktuj się z nami!

Logistyka

Cykl produkcyjny materiałów drukowanych podlega ścisłym harmonogramom. Kluczową rolę w terminowym dostarczeniu gotowych materiałów do miejsca docelowego odgrywa sprawna logistyka wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces.

Nasze usługi:

 • Organizacja procesów logistycznych
 • Optymalizacja kosztów transportu
 • Obsługa formalności celnych

Skontaktuj się z nami!