Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy zarówno z globalnymi sieciami, jak również z lokalnymi centrami handlowymi, umożliwiło nam dogłębne poznanie specyfiki działań i potrzeb reklamowych branży handlowej. Na podstawie szczegółowych analiz dobieramy media najlepiej dopasowane do celów kampanii i grupy docelowej. Przygotowujemy rekomendacje uwzględniając budżet, czas i efektywne wykorzystanie przekazu reklamowego w różnych kanałach.

Nasze Usługi:

  • Wybór kanałów komunikacji (radio, telewizja, outdoor, online, prasa, media drukowane)
  • Analizy konkurencji i grup docelowych
  • Rekomendacje budżetowe
  • Szczegółowe planowanie i określanie celu dla poszczególnych kanałów komunikacji
  • Zakup mediów i zarządanie procesem realizacji kampanii
  • Kontrola i rozliczenie budżetu mediowego

Skontaktuj się z nami!