Zarządzanie operacyjne i fakturowanie jako dopełnienie zlecenia mediowego

Oprócz doradztwa i planowania Państwa aktywności mediowych, a także działań związanych z ich zakupem, naszą ofertę uzupełnia kompleksowe zarządzanie operacyjne i administracyjne zatwierdzonego przez Państwa mediaplanu. Nasze usługi obejmują:

  • Zamówienia mediów począwszy od podpisania zlecenia do realizacji płatności
  • Stałą kontrolę jakości
  • Zarządzanie drukiem i logistyką
  • Koordynację i kontrolę dystrybucji
  • Weryfikację dostawców usług
  • Wystawianie, przetwarzanie i kontrolę faktur
  • Obsługę reklamacji

Osoba do kontaktu w METRO ADVERTISING

w Niemczech / Polsce