Warunki korzystania

METRO ADVERTISING GmbH dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby udostępniać na tej stronie tylko poprawne i kompletne informacje. METRO ADVERTISING GmbH nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na tej stronie. To samo dotyczy wszystkich linków do innych stron internetowych (linków zewnętrznych), do których ta strona odsyła użytkowników. METRO ADVERTISING GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których można dotrzeć za pomocą takiego zewnętrznego linku. METRO ADVERTISING GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia udostępnionych informacji bez uprzedniego powiadomienia.