Prywatność

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i naszymi usługami. Dla nas dane to podstawa doskonałej obsługi. Jednak naszym najważniejszym atutem jest zaufanie naszych klientów. Ochrona danych klientów i wykorzystywanie ich tylko w sposób, w jaki oczekują tego nasi klienci, jest naszym priorytetem. Poniższa informacja o prywatności ma zatem na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i Państwa prawach, w tym o przetwarzaniu danych zgodnie z Europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

1. Informacje ogólne

 1. Za działanie tej strony internetowej odpowiada METRO AG, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Niemcy (zwane dalej „METRO”, „my” lub „nas”).

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności i ochrony danych, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z następujących danych kontaktowych: METRO AG, Data Protection Officer, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Niemcy, e-mail: datenschutz@metro.de.

 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w związku z udostępnianiem naszej strony internetowej. Dane osobowe to indywidualne informacje o Państwa sytuacji osobistej lub faktycznej. Dane osobowe, które gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy, przetwarzamy wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 4. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić ochronę Państwa danych przed nieuprawnionym ujawnieniem, bezprawnym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Pracownicy METRO są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania danych (osobowych).

2. Przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich stronom trzecim

 1. Niektóre dane osobowe są gromadzone automatycznie za pośrednictwem Państwa urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.), gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Rejestrowany jest adres IP aktualnie używanego przez Państwa urządzenia, data i godzina, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Państwa urządzenia oraz strony, do których uzyskano dostęp. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz optymalizacji naszej oferty, a także ulepszania naszej strony internetowej. Wszelkie inne analizy, z wyjątkiem celów statystycznych i to zawsze w formie anonimowej, przeprowadzane są wyłącznie w zakresie niniejszej polityki prywatności. Te dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO. Ochrona naszej strony internetowej i optymalizacja naszych usług stanowi prawnie uzasadniony interes METRO.

 2. Jeśli skontaktują się Państwo z nami (na przykład poprzez zapytanie pod adresem datenschutz@metro.de), zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe, które zostały nam przez Państwa udostępnione i które są niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 3. Mogą Państwo zarejestrować się w naszym serwisie informacyjnym za pomocą oddzielnego formularza. Po jego wypełnieniu i przesłaniu nam przez Państwa zawartych w nim danych osobowych oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie Państwa danych w wybranych przez siebie celach, otrzymają Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Przesyłanie naszych informacji odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku na dole każdej otrzymanej od nas wiadomości.

 4. W celu umożliwienia realizacji procedur przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z usług podwykonawców jako podmiotów przetwarzających dane w rozumieniu art. 28 RODO, na przykład dostawcy usług w zakresie wysyłania e-maili, konserwacji i innych usług. Są to zarówno podwykonawcy zewnętrzni, jak i podwykonawcy w ramach METRO z siedzibą w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a docelowo poza nimi. Poprzez ustalenia umowne zapewniamy, że nasi podwykonawcy przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO w celu zagwarantowania wysokiego poziomu prywatności, nawet jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju o innym poziomie ochrony danych, dla którego nie ma adekwatnej decyzji Komisji UE, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Żadne dalsze przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom nie ma miejsca, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich środków bezpieczeństwa dla międzynarodowego przesyłania danych lub ich kopię, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: datenschutz@metro.de.

4. Usługi indywidualne

 1. Siteimprove Analytics - Niniejsza witryna internetowa korzysta z usług Siteimprove Analytics, analityki internetowej dostarczanej przez Siteimprove GmbH, Kurfürstendamm 56, 10707 Berlin, Niemcy. Używamy Siteimprove Anlaytics do analizowania ogólnego korzystania z witryny przez odwiedzających, celem poprawy funkcjonalności naszych stron internetowych (np. przystępności naszych tekstów, funkcjonalności linków itp.) oraz zapewnienia jak najbardziej przejrzystego i użytecznego doświadczenia dla odwiedzających. Przykładowo, tymczasowo zanonimizowany adres IP, przeglądarka, system operacyjny, odwiedzany adres URL, tytuł strony, długość wizyty oraz inne dane statystyczne, są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia jakości, a ich analiza pomaga nam stale ulepszać nasze usługi. Siteimprove wykorzystuje „śledzenie bez plików cookie”, dzięki czemu pliki cookie nie są generowane. Dane gromadzone i przetwarzane przez Siteimprove, są przechowywane w postaci zaszyfrowanej na terenie UE, a dedykowane centra danych znajdują się w Niemczech i Danii.

  Siteimprove Analytics jest pozbawione plików cookie i zastępuje tradycyjne użycie tych plików za pomocą "Visitor Hash" złożonego z anonimowych danych. Informacje te obejmują zanonimizowane wartości nagłówków IP i HTTP z atrybutami przeglądarki, takimi jak typ i wersja przeglądarki, język i tzw. nagłówek User Agent. Visitor Hash składa się wyłącznie z atrybutów po stronie serwera przekazywanych przez serwer witryny. Śledzenie bez plików cookie nie przechowuje żadnych danych na urządzeniu końcowym użytkownika. Śledzenie bez plików cookie zapewnia brak dostępu do danych po stronie klienta czy dotyczących urządzenia użytkownika. Anonimizacja adresu IP zapobiega identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę przy użyciu metod szyfrowania, takich jak skracanie i haszowanie. Informacje te są skracane i szyfrowane w sposób nieodwracalny.

  Podstawą prawną korzystania z Siteimprove Analytics jest Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. f) RODO i nasz uzasadniony interes w analizowaniu aktywności na stronie internetowej.

5. Treści stron trzecich

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje osadzania do wyświetlania i odtwarzania filmów i innych treści zewnętrznych (treści stron trzecich). Treści te są domyślnie nieaktywne, tzn. żadne dane osobowe nie są przesyłane do dostawców zewnętrznych podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możliwe jest również korzystanie z naszej strony internetowej bez treści zewnętrznych. Treści te można jednak dobrowolnie aktywować indywidualnie dla każdego dostawcy zewnętrznego. W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na to, aby pliki cookie były zapisywane przez osoby trzecie, a Państwa dane osobowe (dane dotyczące użytkowania, metadane komunikacyjne (w szczególności adres IP), ewentualnie dane dotyczące lokalizacji) przekazywane osobom trzecim i ewentualnie przetwarzane w krajach trzecich, np. w USA. Podstawą prawną przekazywania danych jest dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a) RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przyszłość, usuwając znacznik wyboru przy danym dostawcy zewnętrznym.
Dalsze przetwarzanie odbywa się na własną odpowiedzialność odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

Specjalne notyfikacje YouTube:
YouTube to usługa oferowana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA. Niezależnie od odtwarzania osadzonych filmów, przy każdym wywołaniu tej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z siecią Google „DoubleClick”, co może powodować dalsze operacje przetwarzania danych bez naszego wpływu. Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: www.google.com/policies/privacy. Informacje o plikach cookie używanych przez Google można znaleźć pod adresem: policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.

Specjalne notyfikacje w Mapach Google:
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki Google Maps. Ta usługa jest świadczona przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także Państwa prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google pod adresem www.google.com/policies/privacy, rezygnacja: adssettings.google.com/authenticated.

6. Udostępnianie danych osobowych i okresy przechowywania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo prawnie zobowiązani do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jeśli zdecydują się Państwo nie udostępniać nam swoich danych osobowych, nie powoduje to dla Państwa żadnych konsekwencji, z wyjątkiem tego, że ostatecznie mogą Państwo nie być w stanie korzystać z naszych usług.

Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, w jakim były przetwarzane, do czasu, gdy poproszą Państwo, abyśmy usunęli Państwa dane lub nie będzie wskazanego ustawowego okresu ich przechowywania. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, usuniemy Państwa dane, jeśli wycofają Państwo zgodę, chyba że prawo zobowiązuje nas do zachowania danych osobowych.

7. Przysługujące Państwu prawa

W celu realizacji swoich praw wynikających z RODO do

 • uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz kopii tych danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania niedokładnych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia Państwa danych osobowych, a jeśli zostały one upublicznione, poinformowania przez METRO innych administratorów danych o żądaniu usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych, aby Państwa dane osobowe zostały Państwu przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony METRO (art. 20 RODO),
 • wycofania udzielonej zgody; cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (art. 7 RODO) oraz
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO), mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych METRO (datenschutz@metro.de). Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo przetwarzanie danych za niezgodne z RODO (art. 77 RODO).

Właściwy organ nadzorczy
Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen)
Adres siedziby: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Duesseldorf, Niemcy
Adres korespondencyjny: Postfach 20 04 44, 40102 Duesseldorf, Niemcy
Telefon: +49 (0) 211 / 384 24 – 0
Faks: +49 (0) 211/384 24 – 10
E-mail: poststelle@lfdi.nrw.de
Strona internetowa: www.ldi.nrw.de

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość e-mail do inspektora ochrony danych METRO (patrz powyżej).

8. Aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej informacji o ochronie danych. Aktualizacje niniejszej informacji o ochronie danych będą publikowane na naszej stronie internetowej.

METRO AG
Komunikacja korporacyjna (Corporate Communication)

Ostatnia zmiana: luty 2022